Våre tjenester

Energimerking av bygg

I henhold til energimerkeordningens forskrifter skal følgende bygninger energimerkes fra 1. juli 2010:

  • Boliger og yrkesbygg over 50 m² som skal selges eller leies ut

  • Yrkesbygg over 1000 m²

  • Nye bygg

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter på en skala fra A-G. Vi vurderer energistandarden i ditt yrkesbygg, og gir deg energiattesten du trenger for å kunne selge/leie ut bygget.

Rådgivning

Vi råder deg til den mest effektive energiløsningen for ditt bygg, med hovedfokus på kostnader, miljø og bærekraftighet.

Ta kontakt

  • Teknisk rådgivning om varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS)

  • Rådgivning om den norske tilpasningen av Building Research Establishment Environment Assessment Method (BREEAM)

Kurs og foredrag

Våre omfattende kurs gir deg nyttig og nødvendig kompetanse innen effektivt og miljøvennlig energiforbruk i ditt næringsbygg. Engasjerte forelesere sørger for å øke din bevissthet rundt energiforbruk

På våre kurs og foredrag kan du lære alt du trenger å vite om

  • Energieffektivisering av yrkesbygg

  • Krav til energimerking

  • Bærekraftig og kostnadseffektiv drift av tekniske anlegg

  • Vedlikehold av tekniske anlegg

  • Den norske tilpasningen av BREEAM

Ta kontakt