Energimerkeordningen

Hvorfor energimerke?

Energimerket gir en nøyaktig indikasjon på bygningens energistandard, og øker bevisstheten om bygningens forbruk. Energiattesten er både til egen nytte, og skal vises fram ved salg/utleie av bygningen.

Krav om energimerking

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg over 1000 m2, eller som selges/leies ut, ha en energiattest. Målsettingen er å øke bevissthet rundt energiforbruk og benytte løsninger som reduserer forbruket.

Vurdering av anlegg

Energimerkeordningen definerer også plikt til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg.

Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år. Etter utført energivurdering skal det utarbeides en rapport som skal vises fram til potensielle kjøpere/leietakere.